PRIVACYVERKLARING

WWW.VANDENHOVENSCHOENMODE.NL

Van den Hoven Schoenmode is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Van den Hoven Schoenmode, neem dan gerust contact met ons op.

— CONTACTGEGEVENS —

Schoenencentrum Uden B.V.
Galerij 24
5401 GD UDEN (NB)
Tel: +31(0)413-257 447
E-mail: info@vandenhovenschoenmode.nl
Web: www.vandenhovenschoenmode.nl
KvK#: 18073986
BTW#:
NL 813225565.B01

— PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN —

Van den Hoven Schoenmode verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voornaam & Achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie & telefonisch
-Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vandenhovenschoenmode.nl dan verwijderen wij deze informatie.

— DOEL GEGEVENS —

Van den Hoven Schoenmode verwerkt jouw persoonsgegevens voor een aantal doelen. Deze worden hieronder toegelicht.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou te kunnen helpen.

— CONTACT OPNEMEN —

Je gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Van den Hoven Schoenmode via de website.
In dit contactformulier wordt echter alleen gevraagd om je naam, e-mailadres &
telefoonnummer zodat we je verder kunnen helpen met je vraag.

Indien je ons belt met een vraag die we niet direct kunnen beantwoorden, zullen we gegevens vragen die nodig zijn om jou de gevraagde hulp te kunnen bieden zoals je naam, eventuele bedrijfsnaam en telefoonnummer.

— GOOGLE ANALYTICS —

De website van Van den Hoven Schoenmode verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren.
Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.
Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

De gegevens die Analytics op de website verzamelt, zijn anoniem en dus niet verbonden aan jouw naam,
bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

—HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN —

Van den Hoven Schoenmode bewaart je persoonsgegevens voor langere tijd maar nooit langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw
gegevens langer moeten bewaren.

— DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN —

Van den Hoven Schoenmode verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Van den Hoven Schoenmode blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

— GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN —

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van den Hoven Schoenmode en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vandenhovenschoenmode.nl We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Van den Hoven Schoenmode wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/

— HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN —

Van den Hoven Schoenmode neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via het telefoonnummer 0413-257447 of
stuur een mail naar: info@vandenhovenschoenmode.nl

Van den Hoven Schoenmode heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:
TLS (voorheen SSL) Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.