Helaas moeten wij u mededelen dat wij op dit moment geen mogelijkheid hebben om on-line te shoppen. Dit omdat wij zijn van mening dat ons goed advies en de diversiteit in maten en pasvormen alleen maar tot hun recht komen als we u face t face mogen en kunnen helpen. Pas dan kunnen wij u het beste en eerlijkste advies geven. Of het nu voor de eerste stappertjes voor uw kindje gaat, of u moeten adviseren in de juiste wijdte maat of omdat u een aanpassing in uw zool nodig heeft vanwege een beenlengte verschil. Voor dit alles ontmoeten wij u dan graag in onze winkel om u een zo goed mogelijk en eerlijk advies te geven. Wil je toch op de hoogte blijven van de laatste trends zou u ons kunnen volgen op de FB pagina, waar wij de nieuw binnen gekomen modellen en de leuke acties of events op posten.
Disclaimer De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, zijn eigendom van Van den Hoven Schoenmode Holding BV.Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken,te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van den Hoven Schoenmode Holding BV.Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.Ondanks de constante zorg en aandacht die Van den Hoven Schoenmode Holding BV aan de samenstelling van haar website besteedt,is het mogelijk dat informatie (waaronder mede begrepen prijs en eigenschappen van aangeboden artikelen) die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.Van den Hoven behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving door te voeren.Bepaalde hyperlinks op de website leiden naar websites buiten het domein van Van den Hoven Schoenmode Holding BV, welke geen eigendom zijn van Van den Hoven Schoenmode Holding BV, die door derden worden onderhouden en waarover Van den Hoven Schoenmode Holding BV geen zeggenschap heeft.Hoewel Van den Hoven uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar zij verwijst, geeft zij geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Van den Hoven de inhoud daarvan onderschrijft. Privacy StatementVan den Hoven Schoenmode Holding BV Bedrijfsadres:Antoniusstraat 235171 DA KaatsheuvelTel: 0416-280237Fax: 0416- 281587Email: info@vandenhovenschoenmode.nlBTW-nummer: 8132-25-565. B.01Handelsregister: 18073986 Van den Hoven Schoenmode Holding BV hecht veel waarde aan privacybescherming van haar klanten.Bij een bezoek aan deze site leggen wij persoonlijke gegevens van U vast. Het gaat hierbij uitsluitend over gegevens die door U bewust aan ons verstrekt worden.Voor het correct functioneren van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.Een cookie is een klein bestandje dat op Uw computer wordt opgeslagen. Onze website maakt alleen gebruik van tijdelijke cookies die weer verdwijnen nadat U onze website verlaat.Het is mogelijk om deze cookies uit te schakelen door de instellingen van Uw webbrowser te veranderen, echter hierdoor wordt de functionaliteit van onze website beperkt.Informatie ingewonnen door deze website zal alleen intern worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt. Van den Hoven Schoenmode Holding BV neemt de nodige maatregelen om verlies, onrechtmatig gebruik en wijzigingen in de verzamelde informatie tegen te gaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van maatregelen die binnen de IT branche als standaard gelden.Van den Hoven Schoenmode Holding BV behoud zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.Vragen over deze privacyverklaring of inzage in Uw gegevens kunnen ten alle tijde gericht worden aan info@vandenhovenschoenmode.nl